Mellow_Yellow_Top_Table-498.jpg
Dyrektor

Dyrektor Dagmara Bajerlein przyjmuje rodziców w czwartki w godz. 15-17.

Termin i dokładną godzinę spotkania należy uzgodnić w sekretariacie.

Psycholog

wkrótce

Pedagog

wkrótce

Sekretariat
Kierownik gospodarczy

codziennie 7:30 - 15:00

Biblioteka

wkrótce