Ogólne informacje o zasadach rekrutacji
Klasa sportowa
  • Warunkiem przyjęcia do klasy sportowej jest:

- bardzo dobry stan zdrowia,

- udział w PRÓBIE SPRAWNOŚCI.

  • Klasy sportowe nie mają obwodu - każdy może starać się o przyjęcie bez względu na miejsce zamieszkania.

  • Uczniowie uczestniczą w rywalizacji sportowej oraz stają się członkami klubu sportowego (licencja)

Klasa ogólna

Dzieci z obwodu SP72 przyjmowane są na podstawie ZGŁOSZENIA.

Dzieci spoza obwodu SP72 są przyjmowane na podstawie WNIOSKU, o ile są wolne miejsca. 

 
Terminy i zasady przeprowadzenia próby sprawności dla kl. 1 i 4
PŁYWANIE

Zadania do wykonania podczas próby sprawności

Termin: 20.04.2021, godz. 18:30

boisko lub sala gimnastyczna

Jak należy przygotować się do próby sprawności?

PIŁKA RĘCZNA

Zadania do wykonania podczas próby sprawności

Termin: 19.04.2021, godz. 17:30

boisko lub hala sportowa

Jak należy przygotować się do próby sprawności?

PIŁKA NOŻNA

Zadania do wykonania podczas próby sprawności

Termin: 19.04.2021, godz. 17:30

boisko lub hala sportowa

Jak należy przygotować się do próby sprawności?