Rada Rodziców:

Przewodniczący:

3a - Michał Wassel

Skarbnik:

6a Sklepowicz Anna

 

Zastępca przewodniczącej:

1b Jakub Bartoszek

Rada Rodziców - wydarzenia

Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców w szkole. Rada jest wybierana na początku każdego roku szkolnego. Rada Rodziców posiada regulamin organizujący jej pracę.

Zachęcamy do kontaktu z Radą Rodziców poprzez e-dziennik.

Konsultacje biznesowe