top of page

Rada Rodziców:

Przewodniczący:

2b - Jakub Bartoszek

Skarbnik:

4a Aleksandra Kacalska-Zając

 

Zastępca przewodniczącego:

2b/7b Piotr Jardanowski

Rada Rodziców - wydarzenia

Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców w szkole. Rada jest wybierana na początku każdego roku szkolnego. Rada Rodziców posiada regulamin organizujący jej pracę.

Zachęcamy do kontaktu z Radą Rodziców poprzez e-dziennik.

Konsultacje biznesowe
Rada Rodziców: O nas
bottom of page