Zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Wyrównujemy szanse

Zadania szkoły w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizują wszyscy nauczyciele, a w szczególności:

- pedagog,

- psycholog,

- nauczyciel posiadający kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego.

Naklejki gwiazdowe
 

W szkole realizowane są:

  • zajęcia kompensacyjno-korekcyjne,

  • zajęcia rewalidacji, 

  • zajęcia z pedagogiem / psychologiem dla całych klas

  • zajęcia logopedyczne

  • inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

  • spotkania indywidualne

  • zajęcia z udziałem nauczyciele współorganizującego kształcenie dla dzieci z orzeczeniem 

  • warsztaty z pedagogiem dla rodziców